Friggebod 10

Byggyta:   10 m² (3,30 x 3,00 m)
Tak: Skyddsbelagd papp
Rote - fasspont 22 mm
Takåsar - 45x145 mm
Väggar: Korsknut
Stomme 45x136 mm
Golv: Spontat trägolv, 25 mm
Golvåsar 45x120 mm
Fönster: 70x100 cm, spröjsade
isolerglas, öppningsbart
Dörrar: Dörr 90x190 cm
Övrigt: Takfotsbrädor
Vindskivor
Foder, ut- och invändigt
Styrreglar
   
Pris: 21.300 kr

Leveransbeskrivning