Förråd 8,8

Byggyta:   8,8 m² (2,20 x 4,00 m)
Tak: Skyddsbelagd papp
Rote - fasspont 22 mm
Takåsar - 45x145 mm
Väggar: Korsknut
Stomme 45x136 mm
Golv: Spontat trägolv, 25 mm
Golvåsar 45x120 mm
Fönster: 1 st 60x60 cm
Dörrar: 2 st flakdörrar 80x180 cm
Övrigt: Takfotsbrädor
Vindskivor
Foder, ut- och invändigt
Styrreglar
   
Pris: 18.000 kr

Leveransbeskrivning