Toa

Byggyta:   1,7 m² (1,20 x 1,40 m)
Tak: Skyddsbelagd papp
Rote - fasspont 22 mm
Takåsar - 45x95 mm
Väggar: Korsknut
Stomme 45x136 mm
Golv: Spontat trägolv, 25 mm
Golvåsar 45x120 mm
Dörrar: Flakdörr 80x180 cm
Övrigt: Takfotsbrädor
Vindskivor
Foder, ut- och invändigt
Styrreglar
Virke till bänk
   
Pris: 7.200 kr

Leveransbeskrivning