Stuga 24+5

Stugan på bilden är extrautrustad

Byggyta:   24 m² (4,00 x 6,00 m)
Altan: 4,8 m² (4,00 x 1,25 m)
Tak: Skyddsbelagd papp
Rote - fasspont 22 mm
Takåsar - 45x145 mm
Väggar: Korsknut
Stomme 45x136 mm
Golv: Spontat trägolv, 25 mm
Golvåsar 45x120 mm
Altan: Impregnerad trall, 22 mm
Fönster: 4st 70x100 cm spröjsade, isolerglas
öppningsbart
Dörrar: Dörr 90x190 cm
Innerdörr allmoge 80x200 cm
Övrigt: Takfotsbrädor
Vindskivor
Foder, ut- och invändigt
Styrreglar
   
Pris: 60.000 kr

Leveransbeskrivning